Anti-Discriminatie Statement

De bedrijfsvoering van EU-People BV is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

• EU-People wijst iedere vorm van discriminatie af.

• Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Dwz:    – Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (b.v. veiligheid);

  – Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

  – In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;

  – Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

• EU-People tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden

————————————————————————————————————————

The management of EU-People BV is aimed at giving job seekers a fair chance of work, regardless of their age, gender, marital status, sexual orientation, life, political or religious conviction, race, ethnic origin or nationality. Jobseekers are treated equally in recruitment and selection because they are only assessed on criteria that are function-related. • EU-People rejects any form of discrimination.

• Requests from clients to take account of certain criteria during recruitment and selection will only be honored if there is objective justification. This means:

  – Serves a legitimate purpose. This means that there is a good-function-related reason for selecting recruitment criteria in the recruitment and selection process (for example safety);

  – Result in achieving the legitimate goal, the means is suitable to reach the goal;

  – In a reasonable relation to the goal, there is proportionality in relation to the goal;

  – It is necessary because there is no other, less distinctive way to reach the goal, the necessity criterion is met.

• EU-People does not tolerate that employees are discriminated against by third parties. Employees are also understood here as employees who perform work under the direction and                       supervision of a hirer.

Laatste Nieuws

Jongeren krijgen vanaf 21 jaar zelfde minimumloon als volwassenen

Jongeren komen vanaf hun 21ste in aanmerking voor een volwaardig loon, nu is dat nog 23 jaar. Het minimumjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

EU-People zoekt een ervaren Fieldmanager met commerciële kwaliteiten

Fieldmanager / Intercedent m/v

EU-People is een groeiende middelgrote uitzendorganisatie voor, door en met mensen.

EU-People is Partnersponsor van Logistieke Webshop van het Jaar

De webshop maakt een onstuitbare groei door als fenomeen waar iedereen op elk moment van de dag kan kopen wat men maar kan bedenken.

Gecertificeerd en goed geregeld

NEN 4400-01

EU-People is een volledig gecertificeerd
bureau.

NBBU

EU-People is lid van de NBBU.

G-Rekening

EU-People werkt uitsluitend met een G-rekening.