De transitievergoeding: maatregelen om ongewenste effecten tegen te gaan

De regeling rondom de transitievergoeding is in werking. Op grond van deze regeling is een werkgever bij ontslag…

…van de werknemer een vergoeding verschuldigd als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd.

Onder ontslag wordt mede verstaan het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit op het initiatief van de werkgever. Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding tellen arbeidsovereenkomsten die elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, mee. Voor het recht op een transitievergoeding wordt geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijke werknemers en werknemers met een vast contract.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de regeling van de transitievergoeding onmiddellijke werking zou hebben. Dit betekent dat de verplichting in beginsel geldt voor iedere werknemer die op of na 1 juli 2015 wordt ontslagen, waarbij de periode gelegen voor 1 juli 2015 meetelt voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. Alle arbeidsovereenkomsten die elkaar in de voorliggende periode met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, tellen mee.

Tegen deze onmiddellijke werking zijn bezwaren geuit. Met name de land- en tuinbouw-, horeca- en uitzendbranche zouden hiervan nadelen ondervinden. In deze branches wordt namelijk veel gewerkt met seizoenswerkers. Het gevolg van deze manier van werken kan zijn dat na 1 juli 2015 aan veel werknemers een transitievergoeding moet worden betaald, omdat de hiervoor genoemde tussenpoos van meer dan zes maanden in de voorliggende periode niet steeds in acht is genomen. Voorheen hielden werkgevers namelijk rekening met een onderbreking van drie maanden in het kader van de ketenregeling. Het risico bestaat dat daardoor werkgevers hun tijdelijke werknemers niet meer opnieuw in dienst willen nemen, omdat dan de transitievergoeding verschuldigd kan zijn.

wanneer een medewerker op eigen initiatief het bedrijf verlaat is er GEEN transitievergoeding verschuldigd

 

Auteur: mr. Rosalie Ngalle, AKD

Bron en lees verder: rechtennieuws.nl

Laatste nieuws

Jongeren krijgen vanaf 21 jaar zelfde minimumloon als volwassenen

Jongeren komen vanaf hun 21ste in aanmerking voor een volwaardig loon, nu is dat nog 23 jaar. Het minimumjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

EU-People zoekt een ervaren Fieldmanager met commerciƫle kwaliteiten

Fieldmanager / Intercedent m/v

EU-People is een groeiende middelgrote uitzendorganisatie voor, door en met mensen.

EU-People is Partnersponsor van Logistieke Webshop van het Jaar

De webshop maakt een onstuitbare groei door als fenomeen waar iedereen op elk moment van de dag kan kopen wat men maar kan bedenken.

Gecertificeerd en goed geregeld

NEN 4400-01

EU-People is een volledig gecertificeerd
bureau.

NBBU

EU-People is lid van de branche-organisatie NBBU.

G-Rekening

EU-People maakt gebruik van een gekwalificeerde G-rekening.