“Stop Flexwerk, anders actie”.

Opinie

De FNV onder leiding van Han Busker is blind voor de zegeningen van flexwerk, vindt voormalig FNV-bestuurder Henry Leerentveld. “De FNV lijkt een reservaat van een vergrijzende, versufte generatie.”

Han Busker, voorzitter FNV, heeft zijn actiewapen gepoetst: “Stop flexwerk, anders actie! Flexwerk moet een halt worden toegeroepen”. Wat Busker moet doen is wakker worden in de wereld van vandaag.

Het lijdt geen twijfel: als Busker droomt, ziet hij moeder met een naschools kopje thee met kaakje en vader die op zondag het vlees aansnijdt, misschien wel zijn enige taak in de huishouding.

Hij droomt van vaste banen in vaste patronen. Ongetwijfeld zit in die droom ook het beeld van een sterke FNV met een organisatiegraad van 35 procent. Want zo ging dat tussen 1950 en 1980, Buskers ideale tijdperk. Busker beschouwt die dertig jaar als maatgevend voor onze arbeidsverhoudingen.

Flexibiliteit, verandering en aanpassing zijn immers de norm geworden in onze ar­beids­pa­tro­nen

Wakker worden in een wereld waarin ‘de baan’ niet meer bestaat en heeft plaatsgemaakt voor werk dat veelal bestaat uit een dynamische stroom van projecten, moet dan wel een levende nachtmerrie zijn. Flexibiliteit, verandering en aanpassing zijn immers de norm geworden in onze arbeidspatronen, tijdelijkheid is een gegeven.

Versufte generatie

Het is de vraag met wie Busker zijn acties gaat voeren. Met de bijna twintig procent 65-plussers? Want dat is de enige leeftijdsgroep die nog ‘groeit’ in de FNV. Met een tot 11 procent gedecimeerde organisatiegraad heeft de bond aantrekkingskracht op jongeren verloren: de FNV lijkt een reservaat van een vergrijzende, versufte generatie.

Buskers pleidooi om concurrentie tussen werknemers te stoppen, is naïef retrodenken. Concurrentie is een wezenskenmerk voor groei. Concurreren in opleiding, ervaring en attitude vormt voor werknemers de basis voor werk, inkomen en loopbaan.

De FNV lijkt een reservaat van een vergrijzende, versufte generatie

Onmachtig om vernieuwende aantrekkingskracht te ontwikkelen is de FNV van Busker blind voor de zegeningen van flexwerk. De groeiende werkgelegenheid en de lage werkloosheid zijn voor iedereen zichtbaar. Maar ook de lage jeugdwerkloosheid mag deels worden toegerekend aan flexwerk.

Minder zichtbaar maar relevant is dat gereguleerd flexwerk ervoor zorgt dat Nederland weinig ‘zwart’ werk kent; de helft van het gemiddelde in de EU. De hoge werkgelegenheid maakt, dat armoede relatief laag is en dat het gemiddelde loon tot de hoogste in Europa behoort.

Als de daling in het aandeel van jongeren tot 25 jaar in de FNV doorzet, is de laatste jongere in 2027 verdwenen. Het is de hoogste tijd voor een innovatieve koers, met oplossingen waarin flexibiliteit als een gegeven wordt aanvaard.

Bron en lees verder in Trouw

Laatste nieuws

“Stop Flexwerk, anders actie”.

Opinie

De FNV onder leiding van Han Busker is blind voor de zegeningen van flexwerk, vindt voormalig FNV-bestuurder Henry Leerentveld. “De FNV lijkt een reservaat van een vergrijzende, versufte generatie.”

Han Busker, voorzitter FNV, heeft zijn actiewapen gepoetst: “Stop flexwerk, anders actie! Flexwerk moet een halt worden toegeroepen”. Wat Busker moet doen is wakker worden in de wereld van vandaag.

Het lijdt geen twijfel: als Busker droomt, ziet hij moeder met een naschools kopje thee met kaakje en vader die op zondag het vlees aansnijdt, misschien wel zijn enige taak in de huishouding.

Jongeren krijgen vanaf 21 jaar zelfde minimumloon als volwassenen

Jongeren komen vanaf hun 21ste in aanmerking voor een volwaardig loon, nu is dat nog 23 jaar. Het minimumjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

EU-People zoekt een ervaren Coördinator

Coördinator (40 uur p/wk)
EU-People is een groeiende middelgrote uitzendorganisatie voor, door en met mensen.

Gecertificeerd en goed geregeld

NEN 4400-01

EU-People is een volledig gecertificeerd
bureau.

NBBU

EU-People is lid van de branche-organisatie NBBU.

G-Rekening

EU-People maakt gebruik van een gekwalificeerde G-rekening.