Meer over onze uitstekende diensten:

Detacheren

Naast uitzenden, detacheren wij ook mensen. Het verschil is het Uitzendbeding dat bij het detacheren uitgesloten is. De verschillen leggen we u graag in een persoonlijk gesprek uit. De flexkracht is in beide vormen juridisch in dienst bij EU-People en feitelijk in dienst bij onze relatie. De periode van inzet, te werken dagen / uren per week of periode, het salaris, andere emolumenten en details worden vooraf tussen gedetacheerde, opdrachtgever en EU-People overeengekomen en vastgelegd in een contract. Dit contract kent een minimum duur van vier weken.

Conform de NBBU-CAO geniet de gedetacheerde dezelfde primaire beloningsrechten als wanneer er een direct dienstverband met de opdrachtgever zou zijn geweest. (Inlenersbeloning). Detacheren biedt verdergaande zekerheden voor de gedetacheerde en de opdrachtgever! Er zijn steeds meer medewerkers die een detacheringscontract boven een direct dienstverband prefereren. Zeker door diegenen die nog zoekende zijn naar hun ideale baan.

Waarom detacheren in plaats van uitzenden?
Het biedt voordelen en kansen voor zowel de opdrachtgever als de gedetacheerde.

Voor de opdrachtgever:

 1. De werknemer staat op de loonlijst van EU-People;
 2. Periode van inzet maar ook het doel zijn vooraf vastgelegd, denk bijvoorbeeld aan een bepaalde
  opdracht of project;
 3. De periode van inzet is vastgelegd, de continuïteit verzekerd;
 4. De band met de gedetacheerde is sterker;
 5. De risico’s bij ziekte zijn beperkt tot einde contractperiode;
 6. EU-People zorgt voor de volledige personeelsadministratie, salarisbetalingen en afdracht van Sociale lasten, pensioenpremies, registraties, etc.

 

Voor de gedetacheerde:

 1. De periode van de inzet is bekend;
 2. Doel van de inzet is bekend;
 3. Financiële consequenties bij ziekte zijn geringer;
 4. Kan binnen korte tijd voor meerdere opdrachtgevers gewerkt hebben om ze een beeld te krijgen van “wat hij / zij” het leukste werk vind.

 

Voor alle vragen over de diverse mogelijkheden kunt u natuurlijk direct Contact opnemen. Wij staan u graag te woord.

Laatste nieuws

Jongeren krijgen vanaf 21 jaar zelfde minimumloon als volwassenen

Jongeren komen vanaf hun 21ste in aanmerking voor een volwaardig loon, nu is dat nog 23 jaar. Het minimumjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

Schijnconstructies uitzendbranche duperen werknemers

De vakbond FNV waarschuwt voor schijnconstructies waarbij laaggeschoold werk wordt uitbesteed om de cao te ontduiken.

Helaas hebben Poolse arbeidskrachten het niet overal even goed

Bij EU-People nemen we dit onderstaande nieuwsbericht, graag als voorbeeld van hoe het dus niet moet.

Gecertificeerd en goed geregeld

NEN 4400-01

EU-People is een volledig gecertificeerd
bureau.

NBBU

EU-People is lid van de branche-organisatie NBBU.

G-Rekening

EU-People maakt gebruik van een gekwalificeerde G-rekening.