SNCU

De SNCU (Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten) houdt toezicht op en geeft voorlichting over de naleving van de cao’s in de uitzendbranche. Zij zorgen voor een eerlijke beloning van uitzendkrachten en een gelijk speelveld voor uitzendondernemingen. Stelt de SNCU tijdens het onderzoek bij een uitzendbureau vast dat de cao niet correct wordt nageleefd, dan wordt deze in de gelegenheid gesteld de fout te herstellen. Stelt de SNCU vervolgens vast dat de fout daadwerkelijk is hersteld, dan wordt het onderzoek gesloten. Gedurende dit toezichttraject, vervult de SNCU in feite een voorlichtende rol.

Mocht het uitzendbureau niet voortvarend meewerken aan het onderzoek of het herstel, dan treedt de SNCU handhavend op.

Neem Contact met ons op wanneer u hierover vragen heeft, we staan u graag te woord!

Geroutineerde EU-People uitzendkracht aan het werk

EU-People uitzendkracht aan het werk

Laatste nieuws

Jongeren krijgen vanaf 21 jaar zelfde minimumloon als volwassenen

Jongeren komen vanaf hun 21ste in aanmerking voor een volwaardig loon, nu is dat nog 23 jaar. Het minimumjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

Schijnconstructies uitzendbranche duperen werknemers

De vakbond FNV waarschuwt voor schijnconstructies waarbij laaggeschoold werk wordt uitbesteed om de cao te ontduiken.

Helaas hebben Poolse arbeidskrachten het niet overal even goed

Bij EU-People nemen we dit onderstaande nieuwsbericht, graag als voorbeeld van hoe het dus niet moet.

Gecertificeerd en goed geregeld

NEN 4400-01

EU-People is een volledig gecertificeerd
bureau.

NBBU

EU-People is lid van de branche-organisatie NBBU.

G-Rekening

EU-People maakt gebruik van een gekwalificeerde G-rekening.