Procedure

Direct na opdracht wordt er een functieprofiel opgesteld als basis van de werving voor uw Poolse uitzendkrachten. In het functieprofiel zijn zaken als de functie zelf, aantal uren per week, brutosalaris en eventuele toeslagen, vereiste diploma’s of certificaten, etc genoemd.

Werving
Voor de werving staan ons verschillende middelen ter beschikking. Steeds wordt voor het meest voor de hand liggende middel gekozen, maar immer wordt er gestart met een goede file-search. We gebruiken op maat geschreven software voor file search, mediasearch, apps voor de mobiele telefoons, evenementen, internet, advertenties en netwerken om de beste Poolse uitzendkrachten voor u aan te werven.

Selectie
Wanneer een potentiële Poolse uitzendkracht gevonden is, wordt er gescreend op persoonlijke geschiktheid en motivatie voor het werk en de match bij het profiel dat EU-People zelf aan haar Poolse flexkrachten stelt. Dat gebeurt op meerdere manieren afhankelijk van de gevraagde werkzaamheden. We toetsen of er sprake is van een justitieel verleden. Heeft de kandidaat eerder in Nederland gewerkt, is er de beschikking over een rijbewijs, wil de persoon alleen of met een partner of vriend / vriendin naar Nederland komen? Ook wordt de beheersing van de Duitse en/of Engelse taal getoetst. Wanneer u aanvullende eisen heeft gesteld wordt daar natuurlijk ook op gecontroleerd.

Contract
Bij gebleken geschiktheid wordt een arbeidsovereenkomst ondertekend conform Nederlands recht. Wanneer onze medewerker geen Burgerservicenummer heeft vragen wij dit aan bij de Belastingdienst. De betrokken persoon kan direct aan het werk voor u.

Vervoer en huisvesting
De volgende stappen zijn het regelen van de reis naar Nederland en het organiseren van huisvesting en woon- werkverkeer. Voor het vervoer van Nederland kunnen onze mensen gebruik maken van door EU-People geselecteerde vervoersbedrijven die aan alle eisen voldoen en alle vergunningen hebben. Zij hebben dan de zekerheid dat ze als eerste in Nederland naar hun woonadres gebracht worden waardoor ze fit op de eerste werkdag verschijnen. Vanzelfsprekend biedt EU-People haar mensen mooie, schone en goede huisvesting voorzien van alle comfort.

Introductie
Bij de introductie van onze Poolse uitzendkracht bieden wij u de kopieën van het gecontroleerde paspoort naast de kopieën van speciaal vereiste diploma’s of certificaten, en heeft u de gelegenheid zelf de nodige controles uit te voeren. De Poolse uitzendkracht wordt geïnformeerd over de huisregels inzake veiligheid, orde en netheid.

Succesvolle match?
In de eerste week van de inzet van onze Poolse uitzendkracht is er regelmatig contact met u of uw leidinggevende. Dit om na te gaan of onze Poolse uitzendkracht daadwerkelijk voldoet aan uw verwachtingen. Natuurlijk vragen wij ook aan onze Poolse uitzendkracht of hij / zij tevreden is met het aangeboden werk. Eerst wanneer iedereen content is bevestigen wij aan het werfkantoor dat de match succesvol is en dat het gevolgde proces een basis voor toekomstig succes is bij een volgende aanvraag.

Tijdens het totale verdere verloop is er regelmatig overleg over iedere medewerker(ster) om te bepalen of u nog steeds volledig tevreden is over onze flexmedewerker. Wanneer er een reden is om onze Poolse flexkracht aan te spreken wordt dat direct gedaan. Alleen door “kort op de bal” te spelen kan voorkomen worden dat er vervelende situaties ontstaan voor onze relatie, onze Poolse flexibele medewerker en voor ons zelf.

Bank- / Girorekening
Aangezien EU-People haar Poolse uitzendkrachten uitsluitend giraal betaalt dienen zij over een bank- of girorekening te beschikken. Contante betalingen zijn tot het minimumloon niveau verboden. Mocht een medewerker niet over een bank- of girorekening beschikken, dan helpen wij er één aan te vragen. Op deze rekening worden de wekelijkse betalingen overgemaakt.

BSN-nummer
Wanneer onze Poolse uitzendkracht geen burgerservicenummer heeft vragen wij dit aan bij de Belastingdienst. EU-People heeft ontheffing om daar met de mensen heen te gaan. Een formulier invullen is voldoende. De betrokken persoon kan dan toch aan het werk voor u. EU-People ziet er op toe dat de Belastingdienst het burgerservicenummer afgeeft waarna u alsnog een kopie ontvangt.

Garantie
Blijkt binnen drie uur dat er geen goede match is gemaakt dan wordt de uitzendovereenkomst per direct, en zonder enige discussie,gestopt. Vanzelfsprekend worden er dan ook geen kosten in rekening gebracht. Wij zullen contact met u opnemen om na te gaan waar het misgegaan is en hoe wij een dergelijke fout voortaan kunnen voorkomen.

Bereikbaarheid
Omdat diverse van onze relaties rondom de klok werken, en onze Poolse uitzendkrachten dus ook, zijn wij alle dagen van de week 24 uur per dag voor u bereikbaar.

EU-People is pas tevreden nadat u en onze uitzendkracht dat zijn!

Laatste nieuws

Jongeren krijgen vanaf 21 jaar zelfde minimumloon als volwassenen

Jongeren komen vanaf hun 21ste in aanmerking voor een volwaardig loon, nu is dat nog 23 jaar. Het minimumjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

EU-People zoekt een ervaren Fieldmanager met commerciële kwaliteiten

Fieldmanager / Intercedent m/v

EU-People is een groeiende middelgrote uitzendorganisatie voor, door en met mensen.

EU-People is Partnersponsor van Logistieke Webshop van het Jaar

De webshop maakt een onstuitbare groei door als fenomeen waar iedereen op elk moment van de dag kan kopen wat men maar kan bedenken.

Gecertificeerd en goed geregeld

NEN 4400-01

EU-People is een volledig gecertificeerd
bureau.

NBBU

EU-People is lid van de branche-organisatie NBBU.

G-Rekening

EU-People werkt uitsluitend met de G-rekening.