NEN4400-1

Sinds 2007 is er een nieuwe norm: NEN 4400-1 uitgevoerd en gecontroleerd op juiste naleving door de Stichting Normering Arbeid (SNA). NEN 4400-1 kan werkgevers, die arbeid inhuren en/of aannemen, beter beschermen tegen fraude en illegaliteit door strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie te stellen. De norm is opgesteld door de uitzendbranche, samen met bedrijven en vakorganisaties en helpt u om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving.

“Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van deze oneerlijke concurrentie. Bedrijven zijn zich vaak niet bewust van de enorme financiële consequenties die het samenwerken met malafide bedrijven voor hen kan hebben. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) maken vervolging van inleners mogelijk en makkelijk. Daarom is er sinds 2007 één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden”.

Hieronder kunt u ons NEN 4400-1 certificaat bekijken.

EU-People NEN Certificaat 2017

Laatste nieuws

Jongeren krijgen vanaf 21 jaar zelfde minimumloon als volwassenen

Jongeren komen vanaf hun 21ste in aanmerking voor een volwaardig loon, nu is dat nog 23 jaar. Het minimumjeugdloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

EU-People zoekt een ervaren Fieldmanager met commerciële kwaliteiten

Fieldmanager / Intercedent m/v

EU-People is een groeiende middelgrote uitzendorganisatie voor, door en met mensen.

EU-People is Partnersponsor van Logistieke Webshop van het Jaar

De webshop maakt een onstuitbare groei door als fenomeen waar iedereen op elk moment van de dag kan kopen wat men maar kan bedenken.

Gecertificeerd en goed geregeld

NEN 4400-01

EU-People is een volledig gecertificeerd
bureau.

NBBU

EU-People is lid van de branche-organisatie NBBU.

G-Rekening

EU-People maakt gebruik van een gekwalificeerde G-rekening.